Skip to main content

working... 


"Steps Ahead", Symposium for Contemporary Art, 2015, Blagoevgrad, BG, working process
Photos from the working process for the series of paintings: Palimpsests. 2015Work on monument in homage to Julian Vitalis Cojacaru,
Bogdan Aleksandrov/Gheorgi Minchev


Work on monument in homage to Julian Vitalis Cojacaru,
Bogdan Aleksandrov/Gheorgi Minchev


Work on monument in homage to Julian Vitalis Cojacaru,
Bogdan Aleksandrov/Gheorgi MinchevWork on monument in homage to Julian Vitalis Cojacaru,
Bogdan Aleksandrov/Gheorgi Minchev

the moment the next idea came...an important night...
 "Purgatorium"...July 11-July 31,2012, Rayko Aleksiev Gallery, Sofia, Bulgaria
 ‎"Reconstruction of the ego", acrylic on canvas, 160/230cm, 2012
A decite from within, acrylic on canvas, 160/230cm, 2012‎"The ego screams from the vacuum" acrylic on canvas, 160/230cm, 2012
‎"Thirst" acrylic on canvas, 160/230cm, 2012works in progress for "purgatorium"works in progress for "purgatorium"works in progress for "purgatorium"

‎"Fire from within" acrylic on canvas, 160/230cm, 2012
‎"When the inevitable arrives" acrylic on canvas, 160/230cm, 2012
‎"purification of the desires", acrylic on canvas, 160/230cm, 2012‎"contradictions of the interior voice", acrylic on canvas, 160/230cm, 2012
                                                                               
                               
    

                                            "The great hypocrite", acrylic on canvas, 160/230 cm., 2012

                                                         
                                            works in progress for "purgatorium"

Complete: "Auto Interrogation" , Acrylic on Canvas,143cm-220cm
2012


Day fourDay fourDay fourday three workingday three workingDay three working...Day two ...Day oneWorkingWorking


Working


number 7 completed, "local cooling" 2012


number 7 , rough view, "local cooling" 2012


completed work, number 6, "local cooling", 2012detail from number 6, "local cooling", 2012rough viewFinal moments on number 6 for "local cooling", 2012Working on number 6 for "local cooling", 20122nd completed work for "local cooling" 20122nd work for "local cooling", 20121st completed work for "local cooling", 2012


first new work for "local cooling" 2012studiobattlefieldstudiostudiowork in progress for painting from the "noise" series 2010


work in progress for painting from the "noise" series  2010work in progress for painting from the "noise" series, 2010Popular posts from this blog

Локално застудяване

Локално застудяване Повод за серия картини ми даде случай от лятото на 2010 година... Мястото, където се намира ателието ми (44 паралел-северна ширина), се озова на пътя на торнадо. Връхлетя изненадващо. Температурата рязко спадна, стъмни се, след което се появи тътен... От създалия се вакуум стъклата на оберлихта станаха на прах. Парадоксът в обстоятелството да усетиш физическо проявление на Глобалното затопляне чрез негова противоположност и преживяното изпитание, насочи любопитсвото ми към същността на природната стихия. Дръзнах като „ловец на урагани” да търся/изследвам хармонията, заключена в същността им и дали нещо (в случая златното сечение) може да ги подчини. Знаех, че естетическите категории са валидни за природата в случай, че са съотнесени спрямо човешки чувста, емоции, страсти... Но не възнамерявах да рисувам визионерски пейзажи (наблюдаващ от страни), а търсех скрита същност... истината. ...Попаднал в „окото на буря”, реших да създам картини, като „видя” през н…

ВЕРТИГО. ПОРТРЕТИ #бездиагноза

ВЕРТИГО. ПОРТРЕТИ #бездиагноза

(философия на проекта) Визуалният свят, чиято основна характеристика е стабилността, притежава своя собствена, независима система на посоките. Светът не се върти ако се обръщаме, а опит да си представим обратното би предизвикало дезориентация. Предполага се, че мускулната чувствителност и свойствата на вътрешното ухо служат, и за задържане на визуалният свят в съответствие с вертикалната, и хоризонтална визуална рамка на гравитацията.   Живопис постигната по метода на визуалния шум (по същество грешка с преосмислена функция) позволява привличането и употребата на анормалното, трансформирайки го в смисли, проникновения, и символи. Провокиращ пример за конфликт при задържането на стабилност на визуалния свят спрямо гравитационната визуална рамка е състоянието вертиго. Известно още като световъртеж, вертиго се изразява в непрекъснато усещане за движение, и от латински буквално означава „виене на свят”. Пренесено във визуалните изкуства – свят задвижен от авт…

MODIFYING PAINTING FROM POST-COMMUNIST EUROPE

Ruen RuenovGORDON CARTER AND BOGDAN ALEKSANDROV – MODIFYING PAINTING FROM POST-COMMUNIST EUROPE

Rouen Rouenov


By descent and definition every artist of today is an idiot. Whether he is talented, educated or willing to stand his ground, he is a product of the mass society and his prospects are only in the direction of modifying his idiocy and neurasthenia. I am speaking of rearranging individual gifts in accordance and together with the cultural context. The latter is a feast of the mass culture, advertising and global media soup. Some call this a process of defining new cultural identities in the globally expanded context. In all cases, however, there remain the questions of values and criteria, which in the post-modern era are not universal any more but refer to only limited topos and thus the change in the nature of art. The mass image and its consumption depreciated the cultural diversity and to a considerable extent liquidated the universality of artistic heuristics, and thus all ar…