Skip to main content

Posts

ВЕРТИГО. ПОРТРЕТИ #бездиагноза

ВЕРТИГО. ПОРТРЕТИ #бездиагноза (философия на проекта) Визуалният свят, чиято основна характеристика е стабилността, притежава своя собствена, независима система на посоките. Светът не се върти ако се обръщаме, а опит да си представим обратното би предизвикало дезориентация. Предполага се, че мускулната чувствителност и свойствата на вътрешното ухо служат, и за задържане на визуалният свят в съответствие с вертикалната, и хоризонтална визуална рамка на гравитацията.   Живопис постигната по метода на визуалния шум (по същество грешка с преосмислена функция) позволява привличането и употребата на анормалното, трансформирайки го в смисли, проникновения, и символи. Провокиращ пример за конфликт при задържането на стабилност на визуалния свят спрямо гравитационната визуална рамка е състоянието вертиго. Известно още като световъртеж, вертиго се изразява в непрекъснато усещане за движение, и от латински буквално означава „виене на свят”. Пренесено във визуалните изкуства –
Recent posts

Pareidolia. Staged portraits (Counter-intuitive project)

110/92, acrylic on canvas, 2018 Парейдолия. Портрети в постановка (контраинтуитивен проект) концепция По аналогия с научния метод и със символни препратки към изискването за посочване на източник – „opus citatum est", проекта предлага модел на идеята за цикличността на времето. Модел, способен да внесе доказателства за възможността минали преживявания на художествен образ (съхранен в колективната памет), да се привиждат през призмата на нестихващото цитиране. „Парейдолия” събира като портретни протагонисти – приятели и колеги влизащи в театрални и оперетни роли. Посредством характерен реквизит – шапки и шлемове, на игра и със забавена скорост на затвора на фотоапарата, моделите влизат в квази роли, придаващи нови ракурси към художествената сегашност. А интегрираното сценично движение, в композиционното пространство на портретите, ги трансформира в симултантен пърформанс от постдраматично естество. Жил Дельоз определя „образът–движение” като същнос

hallucination. portraits beyond linear time...

opening:   March 1/wed/ 2017, 18:30 h.  Exhibition Centre "Rafael Mihailov"  Veliko Tarnovo, BG  the exhibition will continue until March 6 /mon/ 2017

Premio Arte Roma

Nuovi talenti internazionali e artisti della storia del Novecento all'interno di una stessa cornice, una cornice che conta ben più di duemila anni: dal 16 settembre al 30 ottobre Roma torna protagonista dello scenario artistico con una grande kermesse che raccoglie al suo interno artisti emergenti e grandi maestri. Premio Arte Roma   Dal 16 settembre al 30 ottobre 2016 Stadio di Domiziano, Piazza Navona - Via di Tor Sanguigna 3, Roma Info:  www.premioarteroma.it a beautiful moment - the fusion of the art with the audience... " Auto Interrogation",  220/143 cm,  acrylic on canvas/ audience  Sergio Lombardo !!!     

SAVE THE DREAMS Contemporary Artists from Bulgaria

The opening of the exhibition of the Bulgarian collection of Imago Mundi will take place on Monday August 31st at Fondazione Giorgio Cini in Venice   http://www.cini.it/  The collection   Save the Dreams. Contemporary Artists from Bulgaria  will be exhibited alongside the most recent 20 Imago Mundi collections and will remain open, during the period of the Venice Biennale, until the second half of November.  T sung-tsvang  is a term from the world of chess in relation to there being no correct move to be made, no correct way out of a situation.  The current work is a small format canvas made for the Luciano Benetton Collection, Imago Mundi project  BULGARIA: SAVE THE DREAMS -   Contemporary Artists from Bulgaria - 2015 The forms pictured in the canvas are derived from drawings made by my daughter, the forms are continued on the flip side of the canvas much in the same way that she would draw her designs across various pamphlets and papers that may be laying about. incl