Skip to main content

Posts

Showing posts from November 20, 2011

Formats for the infinite

ФОРМАТИ НА БЕЗКРАЙНОТО: МАНИФЕСТ
Светът се възприема чрез сетивата (рецепторите) и разума. Когато параметрите на рецепторно възприемане са различни, светът се осмисля по различен от смятания за нормален начин. В следствие разумът реагира чрез оставане отвън. От гледна точка на науката състоянието е “аутизъм”. Характеризира се с повтарящи се действия, доведени до съвършенство. Ако резултатът е изображения, то зад тях стои самодостатъчен личностен свят, който търси своите параметри за глобалното, а за динамично равновесие открива своите дълбини в полето на несъзнатото. Изображенията са пресечната точка между света на видимото, претворимото и обяснимото и света на невидимото, непознатото и неподлежащо на декодиране. Проектът изследва конкретно проявление от невидимия спектър, чрез въвеждане на изображения от него в контекста на съвременното визуално изкуство. Тези изображения, разположени във видимото пространство, са манифест.