Skip to main content

Posts

Showing posts from January 11, 2015

DOMINATION

Доминация Специфична за мястото интервенция(site-specific)
проект
Концепция:  Богдан Александров
Философия Участници-свидетели сме на агресивна човешка активност в отнети от природата територии. Съвкупността от несъотносими користни действия дискредитира хармоничния природен баланс. Последствията включват и двете системи в режим на „стремеж към доминация”. Облагодетелствана от природни ресурси, човешката дейност е застигната от парадокса на „естествени метафори”, съдържащи се в „отговора” на природния стремеж. Можем да ги определим като парадокси на промяна на смисъла, които се сдобиват с видимост чрез уместна артистична намеса в подкрепа на естествения нагон на природата. Създаващата метафора дейност способства да се намерят неизвестните стойности и вярно решение на уравнение с най-динамичните променливи днес – природа и човешка намеса в нея.
Аргумент В централен градски район (на терена на съществувала в миналото казарма), предвиден за застрояване с обществени сгради, се издига тухлен коми…