Skip to main content

Posts

Showing posts from February 12, 2012

ФОРМАТИ НА БЕЗКРАЙНОТО МАНИФЕСТ

ФОРМАТИ НА БЕЗКРАЙНОТО
МАНИФЕСТ


Автори: Богдан Александров и Георги Минчев


Човекът притежава инстинкт/вродено качество да опознава себе си и обкръжаващия свят. Познавайки го, той го назовава, измерва, визира, изяснява собственото си отношение към него. Това е начинът светът субективно и обективно да пораства и да се разширява. Този процес добавя динамика към отношението на човека към света, т.е. динамизира личностната координатна система, чрез която човек се съпоставя и ситуира. За да поддържа ценностната си система в равновесие спрямо глобалното, за човека е необходимо ново обстоятелствено вглеждане в собствените му микросветове.
Светът се възприема чрез сетивата и разума. Това е във взаимовръзка. Сетивата възприемат чрез седемте свои рецептора. В случаите, когато природата е заложила други параметри на възприемане, светът се осмисля по различен от смятания за нормален начин. Като следствие от този различен начин на рецепторно възприемане на света разумът също реагира, в повечето случаи…