Saturday, December 3, 2011

4-D Portraits


"Introspection", acrylic on canvas, 95/115 cm, 2014


 ‎"Reconstruction of the ego",acrylic on canvas, 160/230 cm, 2012       "Purification of the desires", acrylic on canvas, 160/230 cm, 2012
                                          "Auto Interrogation" , Acrylic on Canvas,143/220 cm, 2012                                            "auto-revelation", 130/200 cm, acrylic on canvas, 2011.                                         "auto-contradiction", 130/200 cm, acrylic on canvas, 2011.The first three works in a new series of paintings. The images are a simulation of 4 dimensional reality.

Sunday, November 27, 2011

ПСИХО-БЛИЗНАЦИ

My contribution to the group exhibition "ПСИХО-БЛИЗНАЦИ", 2006.

Completed Object...

Working Process...

Under construction...


Video work: "The Mechanical dissection of a free expression of infinity...":

http://www.youtube.com/watch?v=mMSBI_jxPx8ПСИХО-БЛИЗНАЦИ

Куратор: Руен Руенов

...Живописецът Богдан Александров създаде концептуален цикъл живопис въз основа на рисунки на своята аутистична дъщеря Емилияна Александрова. Тя рисува с терапевтична цел акварели, които освен с огромното си количество се отличават с крайно проста структура и механична повторяемост на мотива. Мисля, че рисуването за нея освен създаването на образ, вероятно в по-голяма степен има смисъла на процес. Богдан възприе модела на изразяване на своята болна дъщеря като основа на най-новите си картини като включи в тях текстове от Конвенцията за правата на хората с психически увреждания. Като метафора на общия им живописен проект и неговата особена естетика той създаде видеото "Механичен анализ на свободното изразяване на вечността", което от своя страна доведе до оформянето на рисунките на Емилияна във вид на обекти изразяващи процеса на създаването на образи.