Skip to main content

Posts

Showing posts from 2009
BINARY NOISE PORTRAITS

Накратко разказана история - претекст за създаване на цикъл портрети

Аутизъм. Разстройство на развитието, което пречи на човешкия индивид да възприема нормално и да взаимодейства със заобикалящия го свят, както и да организира и разбира информацията, която получава чрез своите сетива. Неврологично заболяване, в следствие на което настъпват промени във функционирането на рецепторите.
Научих това през 1989 година. Дъщеря ми беше на две години и половина, а аз завършвах обучението си по изкуства. Стъписването и паниката бяха последвани от неистово търсене на начини за преодоляване на това нейно състояние. Озовахме се с Емилиана и в швейцарска клиника, където прилагаха метод за лекуване на аутични хора. Състоеше се в опит за коригиране на звуковия рецептор чрез подлагането му на постепенно усилващ се филтриран шум. В края на терапията звука достигаше до пределите допустими за ухото. В основата на този метод беше обстоятелството, че към силния шум се привиква. Човек с…

MAPPA MUNDI

Project MAPPA MUNDI Curator: Bogdan Aleksandrov

The project MAPPA MUNDI offers an opportunity and a model for referring to a specific regional situation (social and artistic) in relation to the global processes in arts and society. The act of transposing local artistic and social events on the background of processes already valid for art is a familiar and in most cases fruitful practice. When that is done by artists-debutantes, the achieved result seems to shorten the distance of future, which thus becomes capable of accepting it and discerning it as its own.
The idea of MAPPA MUNDI was suggested by an already on-going debate about the construction of the Danube Bridge 2. This debate has a specific dynamic which can plausibly be compared to a rising and receding tide – periods of intensive exchange of viewpoints in meetings and discussions at all levels, and moments in which constructive thinking succumbs to guesses and skepticism. Like all big infrastructure projects this one is part …